ENEELVLT
     
 

BALTIJAS VALSTĪM KOPĪGIE PASĀKUMI

Baltijas vienotības skrējiens “Sirdspuksti Baltijai”
Atzīmējot Baltijas ceļa 20. gadadienu, 2009. gada 22. un 23. augustā notiks Baltijas vienotības skrējiens „Sirdspuksti Baltijai“. Visas trīs Baltijas valstis atjaunos vēsturisko Baltijas ceļu diennakti garā skrējienā, kas sāksies Tallinā un Viļņā un finišēs 23.augusta vakarā plkst. 20:00 Rīgā, pie neatkarības simbola – Brīvības pieminekļa. 671 kilometru garais maršruts ir sadalīts 1 km stafetes posmos, un ikviens baltietis ir aicināts pievienoties vadošajiem skrējējiem savā izvēlētajā kilometrā. „Sirdspuksti Baltijai” notiek, lai atkal sajustu Baltijas valstu vienotību, atsauktu atmiņā kopīgo cīņu par brīvību un lai pierādītu mūsu nacionālās apziņas dzīvotspēju.
„Sirdspuksti Baltijai” atklāšanas pasākumu 6. augustā plkst. 11:00 pie Brīvības pieminekļa. Reģistrācija skrējienam tiks uzsākta 6. augustā plkst. 12:30 akcijas mājas lapā
www.baltijascelam20.lv.

„Aicinām cilvēkus nolikt savu darāmo, iziet no mājas un skriet – aiz cieņas pret vēsturi, aiz pienākuma pret rītdienu un aiz mīlestības pret savu zemi. Līdz 23. augustam katram būs iespēja izvēlēties savu kilometru un skrienot pievienot savu sirds ritmu kopējam Baltijas pulsam,“ saka „Sirdspuksti Baltijai” rīkotāji. Aicinājumam pievienojas arī skrējiena patrons – Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Pasākuma programmā:
• Akcijas pieteikums un pirmo skrējēju reģistrācija;
• Prezidenta aicinājums piedalīties Baltijas vienotības skrējienā;
• Sabiedrībā zināmu cilvēku atskats uz Baltijas ceļu pirms 20 gadiem un motivācija pievienoties skrējienam „Sirdspuksti Baltijai”.

Pasākumā piedalās:
• Valdis Zatlers, Latvijas Valsts prezidents;
• Skrējiena iniciatori – Latvijas Orientēšanās federācijas pārstāvji;
• Baltijas ceļa 1989 rīkotāji un dalībnieki;
• Sabiedrībā zināmi cilvēki, kuri piedalīsies Baltijas vienotības skrējienā.

Kontaktpersona: Anda Vaiče, mediju koordinatore, anda@deepwhite.lv, tālrunis 20 392 276.

Baltijas Asambleja aicina atzīmēt Baltijas Ceļa 20.gadadienu
Baltijas Asambleja rīko svinīgo Baltijas Ceļa braucienu, kura dalībnieki izbrauks Baltijas Ceļa maršrutu un vedīs Baltijas vienotības lāpu, kura tiks aizdegta Tallinā. No Tallinas lāpas tiks aizdegti ugunskuri to pilsētu centros, kur piestās Baltijas Ceļa dalībnnieki.  Katrā Baltijas valstu galvaspilsētā ar Baltijas Asamblejas medaļu tiks apbalvoti Baltijas ceļa iniciatori un galvenie organizētāji.
22. augustā plkst. 19:00 pie Saeimas notiks svinīga Baltijas Asamblejas medaļas pasniegšanas ceremonija Latvijā - tā tiks piešķirta cilvēkiem, kas 1989.gadā no Latviojas puses parakstīja Baltijas Padomes Pērnavas un Cēsu komunikē - Ivaram Godmanim, Dainim Īvānam, Valentīnai Zeilei, Arnoldam Klotiņam, Jānim Lucānam - un Baltijas Ceļa galvenajiem organizētājiem - Sandrai Kalnietei,  Dzintrai Padedzei, Ivaram Prauliņam, Sarmītei Ēlertei,  Intam Upmacim un Jānim Škaparam.
23.augusta pēcpusdienā Viļņā notiks svinīgā parlamenta sēde, kurā piedalīsies visi trīs Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētāji.
Kontaktpersona: Ingrīda Putniņa, Latvijas Republikas Saeima, 67087335,
ingrida.putnina@saeima.lv

2008.gada 6.decembrī Baltijas Asambleja pasludināja 2009.gadu par Baltijas ceļa 20.gadadienas gadu. Rezolūcija par „Baltijas ceļa” divdesmitgades atzīmēšanu, kā arī plašāka informācija pieejama Baltijas Asamblejas mājas lapā: http://www.baltasam.org/images/front/_pdf/RESOLUTION_Baltic%20Way.pdf

Baltijas Asambleja iepazīstina ar Baltijas ceļa divdesmitās gadadienas logo - http://www.baltasam.org/?DocID=810

Motociklistu klubu organizētais "Baltijas Ķēdes brauciens"
2009. gada 22. - 23. augustā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas motociklistu klubi organizē „Baltijas Ķēdes braucienu" (Baltic Chain Run), kam maršruts izvēlēts atbilstoši notikušajam Baltijas ceļam no Viļņas un Tallinas uz Siguldu, kur vakarā notiks Baltijas ceļa 20.gadadienas atzīmēšana ar uzrunām un koncertu. Pasākumu organizē Igaunijas Motociklistu klubu Asociācija (EMCA). Vairāk informācijas pieejams mājas lapā
http://balticchainrun.emca.ee/
Kontaktpersona ir Aare Kõuts, EMCA prezidents,
aare@piratica.ee

Svinības Viļņā 2009.gada 23. augustā
2009. gada 23. augustā Viļņā tiksies Igaunijas, Latvijas un Lietuvas parlamenta deputāti, un Baltijas ceļa divdesmitās gadadienas pieminēšanai notiks koncerts.
Papildus informācija: Ene Rõngelep,
ene.rongelep@riigikogu.ee.

Baltijas ceļa piemiņas pasākums Francijas Senātā
2009. gada 8. septembrī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vēstniecības Francijā organizē "Baltijas ceļa" atceres pasākumus Francijas parlamenta augšpalātā:
• 8.septembris - pēcpusdienas seminārs „Baltijas ceļš: trīs valstis roku rokā. Igaunija, Latvija, Lietuva. 1989-2009” („La Voie balte : trois pays main dans la main. Estonie, Lettonie, Lituanie. 1989 – 2009”) - semināra mērķis ir pārrunāt „Baltijas ceļa” vēsturisko nozīmi, izanalizēt 20 gados noieto Baltijas valstu attīstības ceļu un dalīties Eiropas Savienības nākotnes redzējumā.
Seminārā piedalīsies Senāta Francijas-Baltijas valstu starpparlamentārās sadarbības grupas prezidents Denis Badré, Igaunijas un Latvijas parlamentu vadītāji, Lietuvas ārlietu ministrs un „Baltijas ceļa” organizētāji Marts Lārs, Sandra Kalniete, Vitauts Landsberģis.
Seminārs tiek organizēts ar Senāta prezidenta Gérard Larcher un Senāta Francijas-Baltijas valstu starpparlamentārās sadarbības grupas prezidenta Denis Badré patronāžu.
• Ceļojošā fotoizstāde „Baltic way that moved the world”
• Filmu demonstrēšana.
Papildus informācija: Kersti Kirs, Igaunijas Kultūras atašejs Francijā,
kersti.kirs@mfa.ee un
Vita Timermane-Moora, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 67016476,
vita.timermane-moora@mfa.gov.lv

BALTIJAS CEĻŠ - PĒTĪJUMI, AKCIJAS, KONKURSI

Projekts „Baltijas ceļš un skolas: dzīvā piemiņā" (jūnijs - augusts)
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Okupācijas muzeja organizētā projekta laikā tiks pētīts akcijas „Baltijas ceļš” atspoguļojums trīs Baltijas valstu mācību grāmatās, kas izdotas kopš 1989. gada. Rezultātā tiks izstrādāts metodiskais materiāls ar rekomendācijām skolotājiem par akcijas „Baltijas ceļš” iekļaušanu mācību programmās un skolas pasākumos, kā arī tiks sagatavoti materiāli publicēšanai par projekta rezultātiem. Mērķauditorija: Baltijas valstu vēsturnieki un vēstures skolotāji.
15.jūlijā Rīgā notiks projektā iesaistīto Baltijas valstu pētnieku tikšanās, bet 22.jūlijā Rīgā būs sanāksme pētniekiem kopā ar skolotājiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Pētījums būs pieejams
www.balticway.net un www.unesco.lv.
Kontaktpersona: Zane Paula- Pāvula, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, 67325109,
zane@unesco.lv vai Danute Dūra, Latvijas Okupācijas muzejs, 67211030, danute@omf.lv

Akcijas „Baltijas ceļa” un filmas „Latvija 1989.gada augusts” 20 gadu jubileja (18. augusts)
Latvijas dokumentālo filmu cikls ”Laikmeta zīmes”: Cilvēki, notikumi, dzīves situācijas, Rīgas hronika, sen neredzētas un unikālas kolekcijas. Autori, filmēdami notikumus pēc piecdesmit gadiem, atklāj politisko situāciju Latvijā un tautas nelokāmo prasību pēc neatkarības un brīvības, kas 23.augustā vienoja visus akcijā "Baltijas ceļš".
Norises vieta: Mazā ģilde.
Norises laiks: 18. augustā, otrdien plkst.18.30.
Ieeja bez maksas.
Kontaktinformācija: RKTMC ”Mazā ģilde” Amatu 3/5 
www.gilde.lv/maza; maza.gilde@latnet.lv; 67223772, 67210022, 67210093

Plakātu konkurss "Arī Brīvība" (jūnijs- oktobris)
Latvijas Okupācijas muzejs, Gētes institūts Rīgā, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Mākslinieku savienība organizē Berlīnes mūra krišanai un 1989. - 1991. gada pārmaiņām veltītu plakātu konkursu topošajiem un profesionālajiem māksliniekiem.
Vairāk:
www.goethe.de/ins/lv/rig/ges/pok/lv4665666v.htm
Kontaktpersona: Danute Dūra, Latvijas Okupācijas muzejs, 67211030, danute@omf.lv vai
Jānis Spalviņš, Starptautiskā Mākslas Asociācijas Europe IAA izpildkomiteja, 29727748,
splavinsh@inbox.lv

Akcija ”Mēs bijām Baltijas Ceļš” (21.-23.augusts)
Latvijas Kara muzejs organizē akciju, kur uz lielas Latvijas kartes dalībnieki ar karodziņiem varēs atzīmēt savu atrašanās vietu Baltijas Ceļā. Katrs akcijas dalībnieks saņems Anglijā izdotu Baltijas Ceļa marku. Paralēli notiks Latvijas Kara muzeja krājumā esošo U.Brieža ,E. Bremšmita, J.Brenča, G. Janaiša, R.Karmas, A. Kukemilkas, A.Liepiņa ,  I. Predēļa, R Tenteļa, T.Vilciņa, A.Vegnera,
A. Kozeņeca Baltijas ceļa fotogrāfiju prezentācija.
Norises vieta: Latvijas Kara muzeja Konferenču zāle.
Atklāšanas laiks: 21. augustā plkst. 12:00
Kontaktpersona: Ieva Kvāle, 28348675, 67220295,
izglitiba@karamuzejs.lv

Akcija „Atmiņas - liecības par akciju „Baltijas ceļš”” (maijs- augusts)
Tautas frontes muzeja un Portāla „diena.lv” un kopīgi rīkota akcija ar aicinājumu rakstīt atmiņu stāstus un sūtīt fotogrāfijas, kurās attēlota akcijas "Baltijas ceļš" norise . Materiāli papildinās Tautas frontes muzeja fondu.
Materiālus sūtīt uz:
ltfmuz@mail.eunet.lv vai tautas_balss@diena.lv
Prezentācijas norises vieta: Tautas frontes muzejs, Vecpilsētas iela 13/15, Rīga
Kontaktpersonas: Ilze Bule, Tautas frontes muzejs, 67224502,
ltfmuz@mail.eunet.lv un
Māra Miķelsone, „Tautas balss”, 67063102,
tautas_balss@diena.lv

Latvijas Okupācijas muzeja koordinēts jauniešu projekts "Back for the Future!"
(11.-14.augusts)

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas jauniešu kopīgs pētījums par „Baltijas ceļa” nozīmi laikabiedru acīs. Pētījuma rezultāti tiks apkopoti 5 dienu nometnē Salacgrīvā, Latvijā. Projekta rezultāts – jauniešu veidoto plakātu
izstāde būs skatāma Latvijas Okupācijas muzeja pagalmā, Strēlnieku laukumā 1, Rīgā.
Vairāk:
www.omf.lv
Kontaktpersona: Danute Dūra, Latvijas Okupācijas muzejs, 67211030, danute@omf.lv

Vēstuļu konkurss „Baltijas ceļš” (jūlijs- augusts)
"Lai atgādinātu par Baltijas Ceļu, no lasītājiem [..] gaidām atmiņu stāstus, kuros izklāstāt, kurā vietā paši stāvējāt, kas bija kopā ar jums [..], kā tolaik tikāt informēti par šāda Baltijas ceļa veidošanu [..], ar kādām emocijām un cerībām tajā piedalījāties, un vai jūsu cerības ir piepildījušās? Vai būtu ar mieru pēc 20 gadiem vēlreiz veidot Baltijas ceļu? Kam esat stāstījuši par šo notikumu – bērniem, mazbērniem vai kaimiņiem – un kādu reakciju sagaidījāt? Atbildes uz šiem jautājumiem gaidīsim jūsu stāstos.”
Vēstules apjoms: rokrakstā- ne vairāk par divām lapaspusēm, datorrakstā – 3000 zīmes ar atstarpēm. Stāsti tiks publicēti; trīs interesantāko vēstuļu autori saņems balvas no izdevniecības "Lauku Avīze".
Organizē: Latvijas Avīze
Vēstules līdz 10.augustam jāsūta Latvijas Avīzes redakcijai ar norādi "Baltijas ceļš", "Latvijas Avīze", Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010 vai jāsūta uz e-pastu:
aivis.vincevs@la.lv.

Foto projekts „Baltijas ceļš 1989-2009. Kā tas viss notika”
2007. gada jūlijā jaunie fotogrāfi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas ar Eiropas kultūras fonda atbalstu devās divu nedēļu braucienā pa 1989. gadā izveidotā „Baltijas ceļa” maršrutu. Veicot šo simbolisko maršrutu, jaunie fotogrāfi, kas „Baltijas ceļu” atceras tikai no bērnības atmiņām, iemūžināja savu skatījumu par to, ko viņiem tas nozīmē, kā viņi to uztver un saprot gandrīz 20 gadus pēc akcijas norises. Šim ceļam ir ne tikai simboliska un vēsturiska vērtība, tas arī atspoguļo Baltijas valstu ikdienas dzīvi, jo iet gan pa maģistrālēm (VIA Baltica), gan arī pa lauku ceļiem. No Latvijas puses projektu organizēja apvienība „UrbanTrip”, kuras darbības pamats ir sociāli nozīmīgā fotogrāfija.
Vairāk:
www.photoroad.lv/viabaltica/
Kontaktpersona: Ervins Labanovskis, apvienība „UrbanTrip”,  ervins@urbantrip.lv, ervins.labanovskis@riga.lv

BALTIJAS CEĻŠ: IZSTĀDES - FOTO UN DOKUMENTU LIECĪBAS

Ceļojoša fotoizstāde „The Baltic Way that moved the world” (augusts - oktobris)
Ārlietu ministrijas organizēta izstāde, kurā apkopotas foto un dokumentu liecības par „Baltijas ceļa” norisi Baltijas valstīs, kā arī citviet pasaulē.
Augustā izstāde būs skatāma Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas 1.stāva foajē, K.Valdemāra ielā 3 (apmeklējumus pieteikt pa tālruni 67015984).
8.septembrī ekspozīcija tiks izstādīta seminārā „Baltijas ceļš: trīs valstis roku rokā. Igaunija, Latvija, Lietuva. 1989-2009” Francijas Senātā, Parīzē.
No 11. septembra līdz 2. oktobrim izstāde atradīsies Francijas asociācijas Le Pont-Neuf galerijā Parīzē (31, rue du Pont Neuf, 75001 PARIS).
Izstādes kurators: fotogrāfs Ilmārs Znotiņš.
Kontaktpersona: Elīna Krēsliņa, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 67015984,
elina.kreslina@mfa.gov.lv

LR Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā organizē Baltijas ceļam – 20 veltīto pasākumu Briselē – „Mini - Eiropa” (septembris – oktobris)
3 Baltijas valstu galvaspilsētu (Tallinas, Viļņas, un Rīgas) organizētā pasākuma laikā „Mini-Eiropā” tiks atklāta Baltijas ceļa miniatūra.
No 1.septembra līdz 9.oktobrim:
• Tautas frontes muzeja veidotā vēsturisko liecību izstāde “Dziesmotā revolūcija. No Atmodas līdz Eiropas Savienībai”.
29. septembrī:
• LR Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienīibā, Briselē notiks neliela pieņemšana saistībā ar Baltijas ceļa 20. gadadienu, kurā ar uzrunām uzstāsies EP deputāti S.Kalniete un I.Godmanis.
Pasākums tiek rīkots ar Rīgas pilsētas pārstāvniecības Briselē atbalstu.
Kontaktpersonas: Inese Allika, LR Pastāvīgās pārstāvniecības ES padomniece, +32 22383206, +32 473756428,
inese.allika@mfa.gov.lv un Meldra Usenko, Tautas frontes muzejs, 67224502, ltfmuz@mail.eunet.lv;

Izstāde „Baltijas brīvības ceļš 1987 - 1991” (no 12. augusta)
Izstāde ar fotogrāfiju palīdzību stāsta par nozīmīgu posmu latviešu tautas dzīvē 20. gadsimta 80. un 90. gados. To veido liels informatīvs stends, kurā izstādītas fotogrāfijas, kas dokumentējušas posmu ceļā uz Latvijas neatkarību. Kā vienu no spilgtākajiem notikumiem izstāde atspoguļo 1989. gada 23. augustu, pulksten 19.00, kad 1,5 miljoni cilvēku Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sadevās rokās, izveidojot cilvēku ķēdi 600 km garā ceļa posmā Tallina, Rīga un Viļņa.
Norises vieta: Latvijas Nacionālajā vēstures muzejs.
Kontaktinformācija:
info@history-museum.lv

Izstāde "Par brīvību, neatkarību, demokrātiju…" (augusts)
Vēsturisko liecību izstāde par nevardarbīgās pretošanās akciju "Baltijas ceļš". Akcijas „Baltijas ceļš” atspoguļojums fotogrāfijās un dokumentos.
Izstādes atklāšana: 23.augustā, plkst. 16.30
Norises vieta: Tautas frontes muzejs, Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15
Kontaktpersona: Meldra Usenko, Tautas frontes muzejs, 67224502,
ltfmuz@mail.eunet.lv

Izstāde "Baltijas Ceļš: Skats no malas" (20.augusts - 1.novembris)
Tematiska izstāde par „Baltijas ceļa” norisi un atspoguļojumu
Norises vieta: Latvijas Okupācijas muzeja pagalms, Strēlnieku laukums 1, Rīga
Vairāk:
www.omf.lv
Kontaktpersona: Danute Dūra, Latvijas Okupācijas muzejs, 67211030, danute@omf.lv

Trīs Baltijas valstu jauniešu projekta "Back for the Future!" prezentācija – izstāde
(20.augusts - 1.novembris)
Izstāde, kurā apkopoti Igaunijas, Latvijas un Lietuvas jauniešu kopīga pētījuma par „Baltijas ceļa” nozīmi laikabiedru acīs rezultāti, kā arī jauniešu veidotie plakāti par „Baltijas ceļu”.
N
orises vieta: Latvijas Okupācijas muzeja pagalms, Strēlnieku laukums 1, Rīga
Vairāk:
www.omf.lv
Kontaktpersona: Danute Dūra, Latvijas Okupācijas muzejs, 67211030, danute@omf.lv

Izstāde „Gladiolu ceļš – Baltijas ceļam” (19. – 23.augusts)
Izstādes atklāšana notiks 19.augustā plkst.12:00 Latvijas Dabas muzeja 2. stāva izstāžu zālē. Izstādē būs apskatāmas vairāk kā 100 gladiolu šķirnes.
Norises vieta: Latvijas Dabas muzejs, K.Barona iela 4, Rīga
Vairāk:
www.dabasmuzejs.gov.lv
Kontaktpersona: Lāsma Vagoliņa, Latvijas Dabas muzejs, 67356025, 28670398,
lasma.vagolina@ldm.gov.lv 

Izstāde „Baltijas Ceļš” (1.jūlijs - 30.oktobris)
Izstāde skatāma Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas ēkas logos, Šķūņu ielā 11, Rīgā.
Izstādi sagatavojusi Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, izmantojot Lietuvas Nacionālā arhīva, Igaunijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts kinofonofotodokumentu arhīva, Tautas frontes muzeja dokumentus.
Kontaktpersona: Digne Bērze, 67226532,
digne.berze@arhivi.lv

BALTIJAS CEĻAM VELTĪTIE PASĀKUMI 2009.GADA 23.AUGUSTĀ RĪGĀ

"Veltījums Baltijas ceļa divdesmitgadei - Sirsdpuksti Baltijai"
Koncerts, akcijas "Sirsdpuksti Baltijai" noslēgums un  Ugunsceļa iedegšana, atzīmējot Baltijas Ceļa 20. gadadienu.
N
orises vieta: Rīgā, pie Brīvības pieminekļa
Koncerta sākums plkst. 18.30
Akcijas "Sirspuksti Baltijai" skrējiena dalībnieku sagaidīšana un noslēgums plkst. 19.30
Ugunsceļa iedegšana plkst. 20.30
Kontaktpersonas: Meldra Usenko, Tautas frontes muzejs,  67224502,
ltfmuz@mail.eunet.lv un Diāna Čivle, Rīgas domes Kultūras departaments 26496644, diana.civle@riga.lv

Atmiņu pēcpusdiena „Atcerēsimies akciju „Baltijas ceļš” pirms 20 gadiem”
Latvijas , Lietuvas un Igaunijas akcijas „Baltijas ceļš” organizatoru, aktīvistu tikšanās atmiņu pēcpusdienā Rīgā.
Pasākuma programmā:
• vēsturisko liecību izstādes „Par brīvību, neatkarību, demokrātiju…” atklāšana
• akcijas „Atmiņas – liecības par akciju Baltijas ceļš” prezentācija
• akcijas "Baltijas ceļš" 20. gadskārtai veltītās aploksnes prezentācija
Sākums: plkst. 16.30
N
orises vieta: Tautas frontes muzejs, Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15
Kontaktpersona: Meldra Usenko, Tautas frontes muzejs, 67224502,
ltfmuz@mail.eunet.lv

Baltijas Ceļa 20. gadadienai veltītas aploksnes zīmogošana
Norises vieta: Tautas frontes muzejā, Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15.
Norises laiks: 23.augustā no plkst. 10.00 līdz 15.00.
Organizē Tautas Frontes Muzejs un Latvijas pasts.
Kontaktpersonas: Ilze Bule, Tautas frontes muzejs, 67224502,
ltfmuz@mail.eunet.lv un
Edmunds Bebrišs, Latvijas Pasts

Multimediju programma „Latvijas Tautas fronte: dzīvā vēsture.
Diska lietotājs ar multimediju tehnoloģiju palīdzību var ceļot pa astoņām diska sadaļām, aplūkojot vairāk nekā simts tā laika fotoattēlu, apskatot tuvplānā unikālus dokumentus, noskatoties videomateriālus un intervijas ar pazīstamiem Latvijas Tautas frontes aktīvistiem.
Programmu var aplūkot arī angļu valodā.
Programmas pirmizrāde notiek Kongresu nama Lielajā zālē 23. augustā plkst. 14:30.
Pasākumu vadīs Jānis Mitrēvics, programmā paredzēta diska prezentācija ar Jāņa Stradiņa, Sarmītes Ēlertes, Sandras Kalnietes un Daiņa Īvāna komentāriem.
Ieeja uz pasākumu ir bezmaksas.
Plašāka informācija ir aplūkojama „Dd Studio” mājas lapā:
http://www.dd.lv/studio/darbi_sikak.php?gads=2009&darbs=83&lang=lv
Kontaktpersona: Madara Dzalbe, projekta vadītāja, +371 67205366, www.dd.lv

Svētbrīdis Rīgas Domā
Veltījums a
kcijas „Baltijas ceļam-20” ietvaros , Molotova - Ribentropa pakta 70 gadadienā.
Pēc dievkalpojuma ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.
Sākums: plkst. 12.00
Norises vieta: Rīgas Doms
Kontaktpersona: Ilze Bule, Tautas frontes muzejs, 67224502,
ltfmuz@mail.eunet.lv

Aizlūgums par tautas vienotību Rīgas Lutera baznīcā
Sākums: plkst. 10:00
Norises vieta: Rīgas Lutera baznīca, Torņakalns
Organizators: Rīgas Lutera draudze
Kontaktpersona: Ruta Cimdiņa, 29451112,
rutacim@inbox.lv

Torņakalns sadodas rokās
Norises vieta: Jāņa Akuratera muzejs, Pārdaugava
Organizators: Jāņa Akuratera muzejs
Kontaktpersonas: Aija Andžāne, muzeja speciāliste, izstādes "Zem bērziem" kuratore, 28368441 un
Ruta Cimdiņa, muzeja vadītāja, 29451112;
akuratera.muz@inbox.lv

BALTIJAS CEĻAM VELTĪTIE PASĀKUMI CITVIET LATVIJĀ:

Alūksnes novads: „Baltijas ceļa” atceres pasākumi.
18. – 31.augusts Alūksnes rajona, Jaunalūksnes pagasta „Kolberģi”: izstāde „Baltijas ceļam 20”
20. augustā „Baltijas Ceļa atceres stunda”
Pasākuma laikā, sadodoties rokās, dalībnieki tiks aicināti atsaukt atmiņā „Baltijas ceļu”. Apmeklētāji tiks iepazīstināti arī ar Jaunalūksnes novada, Bejas pamatskolas, kā arī Novadpētniecības centra vēsturi. Interesentiem būs pieejamas dažādas rokdarbu studijas.
Norises vieta: Jaunalūksnes pagasta Bejā, pie Novadpētniecības centra un Bejas bibliotēkā.
Norises laiks: 10:00 – 13:00
Kontaktpersona: Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, 64381502 vai 26646749;
www.aluksne.lv/dome  
21. augustā Pededzes bibliotēkā būs skatāma literatūras izstāde „Baltijas vienotība”, kas veltīta „Baltijas ceļa” 20. gadadienai.
Pasākumu programma 23. augustā:
• No plkst. 9 līdz 15 aicinām nest ziedus pie Alūksnes Jaunās pils ziedu kompozīcijas veidošanai.
• Plkst.18:20 pulcēšanās lāpu skrējienam „Sirdspuksti pār Alūksni” pie NBS Kājnieku skolas (pie Torņa ielas). Aicinām skrējienā piedalīties ikvienu alūksnieti.
• Plkst.18:30 skrējiens „Sirdspuksti pār Alūksni” pa maršrutu: Kājnieku skola - Latgales iela - Dārza iela - Jaunā pils.
• Plkst.19 pie Jaunās pils mazās strūklakas piemiņas pasākums par godu „Baltijas ceļam”.
Kontaktpersona: Evita Aploka, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste, 64381502 vai 26646749;
www.aluksne.lv/dome

Alūksnes rajona Ilzenes pagasts: atceres pasākums pie ugunskuriem „Kad uguns liesmiņas sadodas rokās…”

Alūksnes rajona Pededzes pagasts: Literatūras izstāde pagasta bibliotēkā „Baltijas vienotība”

Alūksnes rajona Trapenes pagasts: Atceres pasākums un koncerts

Alūksnes rajona Virešu pagasts: Tematiskā diena "Vienotībā ir spēks"

Ape: Atceres brīdis Apes pilsētas svētkos

Bauska: Bauskas pilsētas tautas namā veltījums „Baltijas ceļa” 20 gadu jubilejai "Atmostas Baltija"
Videofilma par Baltijas ceļa 15 gadadienas atzīmēšanu Grenctālē 2004.gadā uz Valsts robežas, kā arī novada amatierkolektīvu koncerts

Carnikava: piemiņas fotoizstāde „Mēs – Baltijas ceļā pirms 20 gadiem” - izstādē apkopoti foto no novada iedzīvotāju personīgajiem arhīviem.
Norises vieta: Carnikavas Tautas nams „Ozolaine”.
Izstādes atklāšana un tikšanās ar aculieciniekiem notiks 23. augustā plkst. 16:00.
Papildus informācija: 67993688; 28615155.

Cēsis: "Baltijas ceļa" divdesmitgadei veltītie pasakumi:
• Izstāde „Baltijas ceļam 20 gadi Cēsīs” - Baltijas Ceļa liecības un dalībnieki fotogrāfijās. Autors: Arsēnijs Šenroks. Organizatori: Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs”.
Norises laiks: 18.08. – 04.09.2009.
Norises vieta: Cēsu novada pašvaldība Cēsīs, Raunas iela 4
Kontaktpersona: Vija Rozentāle tālr.64127758; 29387846,
www.cesis.lv
• Sarīkojums „Baltijas ceļam 20 gadi Cēsīs” - Baltijas Ceļa 20 gades sarīkojums ar Baltijas Asamblejas pārstāvju dalību.
Norises laiks: 23. augustā plkst. 16.30 – 18.00
Norises vieta: Cēsis, Vienības laukums
Kontaktpersona: Ivars Prauliņš,
ivarswest@inbox.lv; tālr.29120124, www.cesis.lv

Daugavpils: izstādes „Baltijas ceļam- 20” atklāšana
Izstādi organizē Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs - izstādes atklāšana 21.augustā.
Kontaktpersona: Valentīna Slavkovska, 65424073 vai 26598639

Dobele: pasākums „Baltijas ceļam - 20”
Pasākumu programma:
• 23. augustā plkst. 10.00 - Aizlūgums par tautas vienotību Dobeles Evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
• 23. augustā plkst. 21.00 - Laukumā pie novada domes tiks iedegts ugunskurs. Nākot uz šo pasākumu ņemsim līdzi sveces, lai kopīgi izliktu Gaismas ceļu gar Brīvības ielu, kas simbolizētu rokās sadevušos cilvēkus. Ar marķieriem uz svecēm uzrakstīsim savus vārdus, uzvārdus un piereģistrēsimies dokumentā ,kuru vēlāk nodosim muzejā, kā vēsturisku materiālu.
• 23. augustā plkst. 21.00 – 23.00 - Centrālajā bibliotēkā varēs apskatīt vēsturiskos materiālus un publikācijas par to dienu notikumiem
Uz pasākumu aicināti, bijušie Tautas frontes dalībnieki un amatpersonas ,citi pārstāvji, kā arī visi iedzīvotāji, kuriem rūp un, kuriem dārga mūsu valstu brīvība, neatkarība un labāka nākotne.
Kontaktpersona: Līga Freiberga, Kultūras nama mākslinieciskā vadītāja, 26430548

Jelgava: „Memoriāls sāpju ceļš”
Norises vieta: pie pieminekļa Jelgavas Svētbirzē

Jēkabpils: pasākumu kopums "Okupācijas dekadence - Baltijas ceļš"
• No 19. augusta  Čehijas Republikas vēstniecības Rīgā - izstāde  „Prāgas pavasaris”
• 20. augustā  plkst. 13.00  tikšanās ar  Čehijas Republikas vēstnieku Tomašu  Pštrossu - atmiņu stāstījums par notikumiem Čehijā 1968. gadā.
Pasākuma vieta: Jēkabpils Tautas nams (Vecpilsētas laukums -3)
• 21. augustā plkst. 13.00  Jēkabpils fotomākslinieku  izstādes „Jēkabpilieši  Baltijas ceļā pirms  20 gadiem....” atklāšana
Norises  vieta: Jēkabpils pilsētas bibliotēka  (Vecpilsētas laukums -3 C )
• 21. augustā  plkst. 14.00  Tematiska atmiņu pēcpusdiena „Baltijas ceļš –  robeža starp „toreiz” un  ”tagad””. Piedalās jēkabpilieši – Baltijas Ceļa dalībnieki.
Pasākuma vieta: Jēkabpils Tautas nams (Vecpilsētas laukums -3)
Kontaktpersona: Ilga Cimbule, Jēkabpils pilsētas pašvaldības kultūras darba konsultante, 29255407;
ilga.cimbule@jekabpils.lv

Jūrmala: Starptautiskais senioru radošo kolektīvu 6. festivāls „Jūrmala -2009 ar moto „Vienotā paaudze vienotā Eiropā”.
Festivālā piedalīsies vairāk kā 20 senioru kori, 30 tautas deju kolektīvi, 25 Eiropas deju kolektīvi. Festivālā piedalās viesu kolektīvi no Lietuvas un Igaunijas.
Organizatori: Jūrmalas pensionāru biedrība un Jūrmalas pilsētas dome.
• 23. augustā plkst. 11.00-12.30 - Eiropas deju koncerts Horna dārzā, Jomas ielā 35;
• 23. augustā plkst. 15.00 - Festivāla dalībnieku svētku gājiens no Horna dārza un Dzintaru koncertzāli pa Jomas un Turaidas ielu;
• 23. augustā plkst. 16.00 - Svētku koncerts Dzintaru koncertzālē, Turaidas iela1;
• 23. augustā plkst. 19.00 - Baltijas vienotības godināšana pie jūras
• 23. augustā plkst. 21.00 - Nakts balle Dzintaru koncertzālē.
Kontaktpersona: Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas vadītāja Gunta Liepiņa, 29404230.

Koknese: Svinīgais pasākums "Likteņdārzā"
Kontaktpersona: Valda Auziņa, 6789535

Lielvārde: Izstāde „Baltijas ceļam - 20”.
N
orises vieta: Lielvārdes pilsētas bibliotēka.
Kontaktpersona: Rita Platpīre, Lielvārdes pilsētas bibliotēkas vadītāja, tālrunis - 28664807

Madonas novads, Sarkaņu pag., Biksēre: vienotības skrējiens „Baltijas ceļam-20”
23. augustā plkst. 18 00
Varat izvēlēties piedalīties kādā no trīs skrējienu disciplīnām:
• ~500m pa veselības taku;
• komandu skrējiens( 3 dalībnieki) 2km Biksēres parkā;
• individuālais skrējiens 3,2 km Biksērē.
Dalības maksa skrējienā svecīte kopējam Gaismas ceļam.
Pēc skrējiena dalībnieku sumināšana un kopēja sadziedāšanās.
Kontaktpersona: Valda Kļaviņa, 29424739

Ogre: Izstāde par godu „Baltijas ceļam”.
Norises vieta: Ogres kultūras centra v
asaras dārzs
Norises laiks: 15.augustā plkst.22.00
Kontaktpersona: Anita Ausjuka, Ogres novada domes kultūras darba organizatore, 29416989,
anitaausjuka@inbox.lv

Pļaviņu novads: Tematiska literatūras izstāde „Baltija sadodas rokās”
Literatūras izstādes tiks izliktas visās Pļaviņu novada bibliotēkās. Izstādēs būs izlikti bibliotēku fondos esošie materiāli: grāmatas, fotoalbumi, preses materiāli un novadpētniecības materiāli, kas atspoguļo Pļaviņu novada iedzīvotāju dalību Baltijas ceļā pirms 20 gadiem.
Organizators: Pļaviņu novada bibliotēka
Norises laiks: 17. – 23.augusts
Norises vieta: Pļaviņu novada bibliotēkas: Pļaviņu novada bibliotēka, Klintaines bibliotēka, Gostiņu bibliotēka, Vietalvas bibliotēka
Kontaktpersona: Ināra Osīte, Pļaviņu novada bibliotēkas vadītāja, 65134358,
plavinu.biblioteka1@inbox.lv
Mājas lapas adrese : www.plavinunovads.lv

Saulkrasti: akcija „Baltijas ceļam – 20”
Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras centrs” aicina 23. augustā plkst.19.00 pilsētas centrā (pie Saulkrastu aptiekas ēkas Raiņa un Ainažu ielas krustojumā) visus godināt Baltijas valstu vienības akcijas „Baltijas ceļš” divdesmitgadi un vēlreiz sadoties rokās. Notikums turpināsies Domes dārzā, kur pie ugunskura kopīgi atcerētos šo saviļņojošo laiku un izdziedātu skaistākās un skanīgākās latviešu tautas gara dziesmas!
Organizators: Pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras centrs”
Norises laiks: 23.augusts plkst. 19.00
Norises vieta: Saulkrastu pilsētas centrs (pie Saulkrastu aptiekas ēkas Raiņa un Ainažu ielas krustojumā); Domes dārzs.
Kontaktpersona: Judīte Krūmiņa, PA „Saulkrastu kultūras centrs”, tālr. 67954179, e-pasts:
judite.krumina@saulkrasti.lv un www.saulkrasti.lv

Smiltene: akcija „Baltijas ceļam – 20”

Valka: "Baltijas ceļa" divdesmitgadei veltītie pasakumi:
• atmiņu pasākums „Baltijas ceļam- 20”.
Pasākums ietvers sevī fotomākslinieces Gunas Oškalnas - Vējiņas izstādi „Piemineklis Brīvībai”, kura varēs apskatīt no 20. augusta līdz 10.oktobrim Valkas Novadpētniecības muzejā.
Norises laiks: 20. augustā plkst. 18:00 – pasākuma atvēršana.
Norises vieta: Valkas Novadpētniecības muzejs
Organizators: Valkas Novada dome un Valkas Novadpētniecības muzejs.
Kontaktpersona: Meldra Cimdiņa, muzeja direktore, 064781199
• izstāde „„Baltijas ceļš”- Baltijas republiku vienotības simbols”.
„Baltijas ceļš” grāmatās un preses izdevumos.
Norises vieta: Valkas pilsētas bibliotēka
Norises laiks: no 4. augusta līdz 4. septembrim.
Organizators: Valkas pilsētas bibliotēka
Kontaktpersona: Ruta Garsele, bibliotēkas speciāliste, 64723672 

Valmiera: Izstāde „Baltijas ceļam- 20”
Norises vieta: Valmieras Eiropas Savienības informācijas punkts, Valmieras bibliotēka
Kontaktpersona: Malva Šķēle, 64207226,
malva.skele@vcb.valmiera.lv

Valmieras rajona Ķoņu pagasts: "Baltijas ceļam" veltītas piemiņas zīmes atklāšana uz Latvijas- Igaunijas robežas.
Organizatori: Naukšēnu novada Ķoņu pagasta pārvalde sadarbojoties ar Igaunijas Karksi pašvaldību.
Norises laiks: 23. augustā plkst. 17:00
Pasākuma programma:
Piemiņas zīmes atklāšana - piedalās Anša Rūtentāla kustību teātris no Rīgas
Uzrunas.
Koncerts: piedalās dziedātāji Ieva Akuratere no Rīgas un  Teniss Megi no Tallinas, Valmieras kultūras nama vīru koris „Imanta”,  Rūjienas kultūras nama pūtēju orķestris  kā arī vietējie Naukšēnu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi.
Kinobuss no Tallinas (atmiņu filmu demonstrēšana par Baltijas ceļu)
Ugunskurs.
Visiem kopā sadziedāšānās un sadancošanās .
Uz pasākumu aicināti abu valstu prezidenti, bijušie Tautas frontes vadītāji un citi pārstāvji un amatpersonas, kā arī  visi iedzīvotāji, kuriem rūp un, kuriem dārga mūsu valstu brīvība, neatkarība un labāka nākotne.
Pieminekļa autors: tēlnieks Andris Dukurs
Kontaktpersona: Leo Liiber,  Karksi pilsētas pašvaldība,
leo.liiber@mail.ee, tālr.+372 434 1108
Maruta Krastiņa, Naukšēnu pašvaldības Ķoņu pagasta pārvalde,
oniete@inbox.lv, tālr. 28858719, 64263331

Ventspils: Koncerts „MEMORIA SERENA”
Kamerkoris „Ventspils” un solisti Ivara Cinkusa vadībā a capella programmā izpilda Dižo-Mašo, Žoskēna, Daulenda, Morteļa, Baha, Šūberta, Mālera skaņdarbus.
Organizators: Ventspils Kultūras centrs
Norises vieta: Ventspils  Nikolaja evaņģēliski luteriskā baznīcā
Norises laiks: 23.augusts plkst. 16.00
Kontaktpersona: Kultūras centra direktore Valda.Gulbe, tel. 63621200, e-pasts 
valda.gulbe@ventspils.gov.lv

INTERESANTI PAR BALTIJAS CEĻU

„Baltijas ceļam” veltīta mājas lapa internetā: www.baltijascelam20.lv
Šajā mājas lapā ir atrodama informācija par vienotības skrējienu „Sirdspuksti Baltijai”, kā arī foto arhīvi un apraksti.

TV3 filmu cikls "Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988-2008" (27.jūlijs- 2.augusts)
Septiņas dokumentālās filmas par vēsturiskiem pagriezieniem, cilvēcisko ikdienu un kopīgo atmiņu mozaīku Latvijas vēsturē laikā no 1988. līdz 2008.gadam. Filmas tiks pārraidītas TV 3 kanālā darba dienās pulksten 20:50 un brīvdienās- 20:20.
Kontaktpersona: Ivars Bušmanis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, 67085414,
ivars.busmanis@ec.europa.eu

BBC radio reportāža par Baltijas Ceļa atceri
Reportāža par Baltijas Ceļa atceri tika atskaņota 2009.gada 4. un 5.jūnijā BBC radio (BBC World Service Radio) programmas “Outlook - human stories from behind the global headlines” ietvaros. BBC radio žurnālists Damjens Makginess (Damien McGuinness) 2009. gada 18. – 19. jūnijā Rīgā veidoja reportāžu par Baltijas Ceļa norisi un atceri.
Damjens Makginess vēlējās uzzināt par cilvēku iesaisti Baltijas Ceļa notikumos, to atmiņas un vērtējumus 20 gadus pēc akcijas. Žurnālists intervēja:
• Māri Riekstiņu, Latvijas Republikas Ārlietu ministru;
• Sandru Kalnieti, Baltijas Ceļa organizatori;
• Daini Īvānu, Baltijas Ceļa organizatoru;
• Danuti Dūru, Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības programmu vadītāju;
• Rolandu Ozolu, Juglas vidusskolas angļu valodas skolotāju un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāru laikā (2004. – 2008.), kad tika izstrādāta nominācija UNESCO starptautiskajam programmas „Pasaules atmiņa” reģistram;
• Lieni Krīvenu, Baltijas Ceļa dalībnieci.

 

Informāciju apkopoja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa