ENEELVLT
     
 

MAAILMA MÄLU PROGRAMMI RAHVUSLIKUD KOMITEED

Maailma mälu programmi Eesti Rahvuslik Komitee

Eestis ei ole loodud eraldiseisvat ühendust, mis kannaks nime Maailma mälu programmi Eesti Rahvuslik Komitee. Selle ülesandeid täidab Raamatukogude, muuseumide ning arhiivide kultuuriväärtuste säilitamise nõukogu (KSN), mis moodustati Kultuuriministeeriumi juurde 1999.a. Nõukogu ülesanneteks on koostöö edendamine muuseumide, arhiivide ja raamatukogude vahel ja kultuuriväärtuste säilitamisalaste probleemide koordineerimine.

UNESCO Eesti Rahvuslikul Komisjonil on olnud KSN-ga hea koostöö. Alates 2000.a on KSN olnud seotud dokumendipärandi säilitamise küsimustega Maailma mälu programmi raames.

2005.a muudeti KSN-i põhimäärust, mis andis nõukogule ka ametliku aluse tegeleda dokumendipärandi säilitamise küsimustega Maailma mälu programmi raames. Põhimääruse 9. punkti kohaselt täidab nõukogu strateegia töögrupp UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni poolt delegeeritud Maailma mälu programmi komitee ülesandeid Eestis.

KSNi esimees on Ülle Jukk Muinsuskaitseametist (ylle.jukk@muinas.ee). Kontaktisik Maailma mälu programmi küsimustes on UNESCO ERK nõukoja liige Mari Siiner Eesti Rahvusraamatukogust (msiiner@nlib.ee)

Maailma mälu programmi Läti Rahvuslik Komitee

Maailma mälu programmi Läti rahvuslik komitee loodi UNESCO Läti Rahvusliku Komisjoni üldkogu otsusega 2001.a. Komitee liikmeteks on Läti olulisemaid mäluasutusi esindavad eksperdid. Komiteesse kuuluvad ka IT-valdkonna eksperdid, kuna see valdkond on tihedalt seotud Läti mäluasutuste ees seisva olulise väljakutse - digitaliseerimisega.

Maailma mälu programmi Läti rahvusliku komitee esimeseks oluliseks saavutuseks oli rahvalaulude kogu  "Dainu skapis" kandmine Maailma mälu registrisse aastal 2001.

2007.a korraldasid Läti mäluasutused laiapõhjalise seminari, kus arutati Läti rahvusliku Maailma mälu registri loomise vajadust ning otsustati, et see on vajalik algatus. Maailma mälu programmi Läti rahvuslik komitee jätkab tööd rahvusliku registri loomiseks. See algatus sai rahalist toetust ka UNESCO 2008-2009.a osalusprogrammist.

UNESCO Läti Rahvuslik Komisjon moodustas 2008.a Kommunikatsiooni ja informatsiooni nõukogu, mis täidab hetkel lisaks muudele kohustustele ka Maailma mälu programmi Läti rahvusliku komitee ülesandeid. Nõukogu esimeheks on Andris Vilks, Läti UNESCO ERK president ja Läti Rahvusraamatukogu direktor (andris.vilks@lnb.lv).

Maailma mälu programmi Leedu Rahvuslik Komitee

Maailma mälu programmi Leedu rahvuslik komitee asutati 1996.a ning selle koosseisu uuendati 2003.a.  Komitee liikmete hulka kuuluvad Leedu suuremate raamatukogude esindajad (Vilniuse ülikooli raamatukogu, Leedu Teaduste Akadeemia raamatukogu ja Martynas Mažvydase-nimeline raamatukogu). Nõukogus on esindatud ka Leedu Riiklik Keskarhiiv, Leedu keele instituut ja riiklik kultuuripärandi komisjon. Need asutused ja ühendused on seotud dokumendipärandi säilitamist puudutavate projektide ettevalmistamise ja elluviimisega riiklikul ja regionaalsel tasandil ning nad vastutavad selle valdkonna eest.

Koostöös UNESCO Leedu Rahvusliku Komisjoniga kinnitati komitee ülesanded ja töökord. Neist lähtudes valmistas komitee ette rahvusliku Maailma mälu registri põhimõtted ja kandetaotluse vormi. Maailma mälu rahvuslik register loodi 2005.a. 2008.a seisuga on Maailma mälu Leedu rahvuslikus registris 49 rahvusliku ja regionaalse tähtsusega teavikut.

Komitee esitab UNESCO Leedu Rahvuslikule Komisjonile aastaaruande oma tegevusest. Aruande koopia saadetakse UNESCO Maailma mälu programmi koordineerivale üksusele UNESCO peakorteris. Komitee esimees on Jolita Steponaitienė, Martynas Mažvydase-nimelise raamatukogu haruldaste raamatute ja käsikirjade osakonna juhataja (j.steponaitiene@lnb.lt).