ENEELVLT
     
 

NACIONALINIAI KOMITETAI PASAULIO ATMINTIS

 

Estijos nacionalinis komitetas Pasaulio atmintis

 

Estijoje nėra įkurto atskiro Estijos nacionalinio komiteto Pasaulio atmintis.

 

1999 m. Estijos kultūros ministerija, kaip patariamąjį organą, įsteigė bibliotekų, archyvų ir muziejų Kultūros paveldo tarybą. Pagrindinis šio organo uždavinys - apibūdinti, koks turėtų būti muziejų, bibliotekų ir archyvų bendradarbiavimas, propaguoti šį bendradarbiavimą ir nustatyti dokumentinio paveldo išsaugojimo būdus.

 

Estijos nacionalinė UNESCO komisija glaudžiai bendradarbiauja su Kultūros paveldo taryba. Nuo 2000 m. Kultūros paveldo taryba aktyviai veikia saugant nacionalinį dokumentinį paveldą.

 

Po 2005 m. vykusių Kultūros paveldo tarybos statuto pakeitimų, ši institucija oficialiai atlieka Nacionalinio komiteto Pasaulio atmintis funkcijas ir įgyvendina UNESCO programą Pasaulio atmintis.

 

Kultūros paveldo tarybai vadovauja Ylle Jukk, atstovaujantis Estijos nacionalinio paveldo tarybai (ylle.jukk@muinas.ee). Tiesiogiai programos Pasaulio atmintis klausimus kuruoja Estijos nacionalinės bibliotekos atstovė Mari Siiner (msiiner@nlib.ee).

 

Latvijos nacionalinis komitetas Pasaulio atmintis

 

Latvijos nacionalinis komitetas Pasaulio atmintis įsteigtas vadovaujantis Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos asamblėjos sprendimu 2001 m. Komitetą sudaro profesionalūs ekspertai, atstovaujantys pačias svarbiausias Latvijos atminties institucijas - bibliotekas, archyvus, muziejus, akademines institucijas. Komiteto veikloje dalyvauja informacijos technologijų ekspertai, glaudžiai susiję su šiuolaikiniu Latvijos atminties institucijų iššūkiu - dokumetų skaitmenizavimu.

 

Pirmas reikšmingas Latvijos nacionalinio komiteto Pasaulio atmintis darbas - paraiška Dainų skrynelė (Dainu skapis - Cabinet of Folksongs), kuri į UNESCO registrą Pasaulio atmintis buvo įrašyta 2001 m.

 

2007 m. Latvijos atminties institucijos organizavo seminarą, kurio metu buvo pasiūlyta sukurti Latvijos nacionalinį registrą Pasaulio atmintis, ir šiam pasiūlymui buvo vieningai pritarta. Latvijos nacionalinis komitetas Pasaulio atmintis tęsia šio Nacionalinio registro sukūrimo darbus. Pati iniciatyva sulaukė UNESCO pritarimo ir gavo finansinę 2008-2009 m. Dalyvavimo programos paramą.

 

Latvijos nacionalinė UNESCO komisija 2008 m. įsteigė Komunikacijos ir informacijos tarybą, kuri atlieka ir Latvijos nacionalinio komiteto Pasaulio atmintis funkcijas. Komunikacijos ir informacijos tarybos pirmininkas yra Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas, Latvijos nacionalinės bibliotekos direktorius Andris Vilks (andris.vilks@lnb.lv)

 

Lietuvos nacionalinis komitetas Pasaulio atmintis

 

Pirmasis Lietuvos nacionalinis komitetas Pasaulio atmintis buvo įsteigtas 1996 m., 2003 m. Lietuvos nacionalinis komitetas Pasaulio atmintis atnaujino savo veiklą ir sudėtį. Komitetą sudaro įvairių su dokumentiniu paveldu susijusių institucijų specialistai, turintys patirties įgyvendinant dokumentinio paveldo išsaugojimo projektus: Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos archyvų departamentas, Lietuvių kalbos institutas ir Valstybinė kultūros paveldo komisija.

 

Glaudžiai bendradarbiaudamas su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, Lietuvos nacionalinis komitetas Pasaulio atmintis priėmė savo veiklos nuostatus. Vadovaudamasis šiais nuostatais, Komitetas sukūrė Nacionalinio registro Pasaulio atmintis taisykles, parengė paraiškos formą, o nuo 2005 m. pradėjo pildyti Nacionalinį registrą bei jį populiarinti. Šiuo metu Nacionaliniame registre Pasaulio atmintis yra 49 nacionalinės ir regioninės reikšmės dokumentai.

 

Kiekvienais metais Lietuvos nacionalinis komitetas Pasaulio atmintis pateikia metinę savo veiklos ataskaitą Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai ir UNESCO sekretoriatui. Šiuo metu Lietuvos nacionalinio komiteto Pasaulio atmintis pirmininkė yra Jolita Steponaitienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja (j.steponaitiene@lnb.lt).