ENEELVLT
     
 

Kesk- ja Ida-Euroopa demokraatiale ülemineku 20. aastapäeva tähistamine

NB! Info muudatuste ja täienduste kohta palume saata aadressile margit.siim@unesco.ee

 • Balti keti dokumendipärand kanti UNESCO maailma mälu registrisse

  Eesti, Läti ja Leedu ühist kandetaotlust Balti keti dokumentatsiooni esitamiseks UNESCO maailma mälu registrisse hinnati juuli lõpus Barbadosel toimunud programmikomitee kohtumisel. Komitee soovituse kohaselt kandis UNESCO Balti keti dokumentatsiooni 30. juulil 2009 maailma mälu registrisse. 2009. a juuli seisuga on selles registris 193 kannet.  

  Maailma mälu register on rahvusvahelise tähtsusega dokumendipärandi nimekiri, mis koondab unikaalset, pretsedenditut dokumentatsiooni teoste või sündmuste kohta, mis on mõjutanud maailma. Registri eesmärgiks on kaitsta ja kajastada inimkonna ajaloolist mälu, mis on talletatud dokumendipärandina, ning tutvustada inimühiskonna vaimsuse, avastuste ja saavutuste arengut.

  Balti riigid esitasid registrisse valiku kõige esinduslikumaid Balti ketiga seotud dokumente, mis on hoiul Eesti Rahvusarhiivis, Läti Rahvarinde muuseumis ja Leedu Riiklikus Keskarhiivis. Eesti pakkus välja valiku fotosid Filmiarhiivi fotoarhiivist ja Tallinnfilmis tehtud Eesti kroonika nr 18, 1989, mis kajastab Balti keti sündmusi. Kandetaotluse esitajaks oli Eesti poolt Rahvusarhiiv koostöös Eesti Rahvusraamatukogu, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni, Kultuuriministeeriumi ja Okupatsioonide muuseumiga.

  Balti keti 20. juubeli künnisel on põhjust taas kord meenutada kolme Balti riiki läbinud üle 600-kilomeetrist inimketti, mis sümboliseeris meie riikide püüdlusi vabadusele ja äratas ülemaailmset tähelepanu. Balti kett aitas tugevdada Eesti, Läti ja Leedu võimalusi rahvuslikuks enesemääramiseks ja ärgitas demokraatlikke liikumisi üle kogu Nõukogude Liidu.

  Balti keti kandetaotlusega saab tutvuda Eesti, Läti ja Leedu UNESCO rahvuslike komisjonide loodud veebilehel www.balticway.net Lehe uudiste rubriiki on koondatud ka info Balti keti 20. juubeli tähistamise kohta.

  Lisainfot leiab SIIT

    

 • Balti Assamblee võttis 6. detsembril 2008.a vastu resolutsiooni, millega kutsus kolme riigi valitsusi ja Balti Ministrite nõukogu kuulutama 2009.aastat Balti keti 20. juubeli aastaks ning korraldama ühisüritusi selle sündmuse aastapäeva tähistamiseks. Resolutsiooni tekst 

 

 

 • Maakonnamuuseumid koguvad kirjalikke mälestusi ja fotosid ning ainelisi esemeid Balti ketist. Järvamaa Muuseum ootab kuni 15. augustini 2009 kirjalikke mälestusi ja fotosid. Lisainfo: Elle Närep (elle@jarvamaamuuseum.ee). Harjumaa muuseumi mälestuste kogumise tähtaeg on 1. oktoober 2009. Lisainfo: liisi.taimre@hmk.ee

 

 

 • 5.-6. juunil 2009 toimub Londonis (School of Slavonic and East European Studies) rahvusvaheline konverents "Children of the Revolution: 1989-2009". Lisainfo: Reet Remmel (Reet.Remmel@mfa.ee), EV kultuurinõunik Londonis.

 

 • Juuni-november 2009 toimub veebipõhine Londoni Victoria ja Alberti Muuseumi kommenteeritud posterite näitus. Näitusel on esindatud posterid Victoria ja Alberti Muuseumi kogudest aastatest 1988-1991. Eesti posteritele teeb kommentaarid Eesti Ajaloomuuseum. Lisainfo: Reet Remmel (Reet. Remmel@mfa.ee), EV kultuurinõunik Londonis või Tõnis Liibek (Tonis.Liibek@eam.ee), Ajaloomuuseum, teadusdirektori kt.

 

 • Läti UNESCO Rahvusliku Komisjoni ja Läti Okupatsioonimuuseumi algatusel on Balti riikides käimas projekt „Balti kett koolides". Projekti käigus vaatavad osalejad läbi oma riigi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpikud, mis on ilmunud pärast 1989. aastat ja kaardistavad Balti keti kajastamise neis. Tulemusi analüüsitakse ning tehakse ettepanekuid, kuidas Balti ketti õpikutes kajastada võiks. 22. juulil toimus kohtumine Riias, kus õpetajad pakkusid välja ideid, kuidas tunniväliste tegevuste/üritustega Balti ketti õpilastele tutvustada. Eestis on projektist teadlikud ka Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ajaloo peaspetsialist Mare Oja, TÜ ja TLÜ Ajaloo Instituudid. Projekti tulemused/soovitused saadetakse kirjastustesse ning pannakse üles Eesti Ajalooõpetajate Seltsi kodulehele. Eestist osaleb projektis kolm ajaloo/ühiskonnaõpetuse õpetajat, koordineerib UNESCO ERK. Lisainfo: Kerli.Gutman@unesco.ee, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni haridus- ja teadusprogrammide koordinaator.

 

 • 11-14. augustil viidi Läti Okupatsioonimuuseumi eestvõttel läbi noorteprojekt "Tagasi tulevikku". Kolme riigi noored uurisid Balti keti tähendust kaasajas. Uuringu tulemused võeti kokku viiepäevases laagris, mis toimus Lätis, Salatsgrivas. Noorte tehtud postritega saab tutvuda Läti Okupatsioonimuuseumi hoovis, Strēlnieku laukums 1, Riga. Loe lähemalt www.omf.lv Lisainfo Danute Dūra, Läti Okupatsioonimuuseum, +371672211030, danute@omf.lv

 

 

 • 15. augustiks 2009 valmib OÜ Videomeedia dokumentaalfilm "Balti loorberid". Film luuakse Tallinna Linnavalitsuse tellimusel ideekonkursi võitnud teostajate poolt. Kavas on esilinastus festivalil ja esitus üleriigilise leviga telekanalis. Samuti korraldab Tallinna Linnavalitsus septembris filmifestivali Balti keti filmidest. Lisainfo: Anu Kivilo (Anu.Kivilo@tallinnlv.ee), Kultuuriväärtuste Ameti juhataja.

 

 • 17 augustil kell 15.00 kutsub Eesti Filmiarhiiv vaatama filmiprogrammi ja fotonäitust Balti keti 20. aastapäeva tähistamiseks. Üritus toimub Filmiarhiivi hoones Ristiku 84, Tallinn. Vaatamiseks on välja pandud fotod, mis kuuluvad nüüdsest UNESCO maailma mälu registrisse ning Tallinnfilmi ringvaade 1989 aastast, lisaks ringvaatele on filmiprogrammis veel katkend arhiivifilmist eesti ajaloost alajaotusega " murranguaastad 1939-1944 "ja A.Söödi film "Draakoni aasta" (1989).Kokku kestab filmiprogramm 1tund 15 min. Üritus on kõigile soovijaile ja on tasuta.

 

 • Eesti Muinsuskaitse Selts tuletab meelde 1986. aastal MRP teadvustamiseks algatatud musta lindi päeva aktsioone. 19. augustil kell 16 avatakse muinsuskaitseseltsi ruumes (Pikk t.46) näitus ajaloolistest plakatitest, kirjadest, märkidest, fotodest jm. Eksponaadid on pärit Markus Hessi erakogust, Okupatsioonide ja Vabadusvõitluse Muuseumi ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi kogudest. Lisainfo: Jaan Tamm (jaan@muinsuskaitse.ee), Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees. Loe lähemalt 

 

 • 23. augustil tähistatakse Eestis esmakordselt riikliku tähtpäevana kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäeva.

 

 • 22.-23. augustil teeb Riigikogu saadikute Balti Assamblee delegatsioon koos Leedu ja Läti kolleegidega sümboolse reisi mööda Balti keti kunagist kulgemisteed, et tähistada selle ürituse 20. aastapäeva. Teekond Tallinnast Vilniusesse läbitakse tõrvikutega, iga riigi kolmes suuremas linnas, mida Balti kett läbis - Eestis Raplas, Türil, Viljandis - tehakse peatus. Peatuskohtades on kavas eraldi üritused, kuhu on oodatud Balti ketis osalenud inimesed. Retk algab piduliku tseremooniaga Tallinnas Pika Hermani torni juures. Leedu parlamendis toimub Balti keti aastapäeval Balti Assamblee eriistung, kus osalevad kolme Balti riigi parlamendi esimehed. Eriistungil loetakse ette ka UNESCO peadirektor Koichiro Matsuura pöördumine, mille tekstiga saab tutvuda käesoleva veebilehe ingliskeelsete uudiste rubriigis. Lisainfo: Riigikogu Balti Assamblee delegatsioon. Ürituse täpsemat kava saab lugeda SIIT.

 

 • 17.-22.augustil lendab ligi 25 motovarjurit Eestist, Lätist ja Leedust üle Balti riikide, et tähistada Balti keti 20. aastapäeva. Ühislend "Balti kett õhus - 2009" sai alguse 17. augustil Leedu pealinnast Vilniusest, lend on plaanis lõpetada 22. augustil Sauel.

 

 • 22.-23 augustil 2009 toimub Eesti, Läti ja Leedu mootorrattaklubide sõit Balti keti trassi mööda "Baltic Chain Run" Vilniusest ja Tallinnast Siguldasse, kus toimub kõnekoosolek ja kontsert. Ürituse korraldab Eesti Mootorrattaklubide Ühendus (EMCA). Eestis on kavas pidulik teelesaatmine Toompealt, Kärus toimub Balti keti mälestuskivi juures kõnekoosolek. Müüakse meeneid, tulu annetatakse vastupanu monumendi rajamise fondi. Üritusel on oma logo ja veebileht, valmivad logoga T-särgid. Lisainfo: Aare Kõuts (aare@piratica.ee), EMCA president, http://balticchainrun.emca.ee

 

 • 22. ja 23. augustil korraldatakse Eestis, Lätis ning Leedus ajaloolise Balti keti marsruudil teatejooks. Sündmuse eesmärk on tuua taas kokku eestlased, lätlased ja leedulased, et meenutada 1989. aastal ühiselt korraldatud Balti ketti ning tähistada vabaduse kättevõitmist. Laupäeval, 22. augustil kell 13.00 alustavad Eesti Orienteerumisliidu liikmesklubide jooksjad Tallinnast, Vabadusmonumendi juurest, teatejooksu Eesti-Läti piirile. Teatejooksu stardi annab Tallinnas Vabariigi president Toomas-Hendrik Ilves. Eesti Orienteerumisliidu juhatuse esimehe Sixten Silla sõnul läbitakse vahetustega joostes 15 tunni ja 58 minuti jooksul 212 km pikkune distants Tallinnast Läti piirini. Seal kohtutakse Läti kolleegidega, kellele antakse üle Tallinnast kaasa toodud vabaduse sõnum. Teatejooks jätkub Riia vabadusesamba juurde, kus kohtutakse Leedust startinud jooksjatega. Kõik soovijad saavad huvi korral mööda ajaloolist marsruuti ise kaasa joosta. Selleks tuleb registreerida ennast kodulehel www.baltikett20.ee, näidates ära, millisel distantsi kilomeetril täpsemalt kaasa joosta soovitakse. Balti keti 20. aastapäevale pühendatud kolme riiki läbiva teatejooksu idee autor on Läti president Valdis Zatlers. Jooksu järjepidevuse tagavad Balti riikide orienteerumisliidud. Jooksu detailse marsruudi leiab aadressilt www.baltikett20.ee. Lisainfo: Maily-Maria Kiviselg 5656 2108 maily-maria@alfa-omega.ee

 

 • 23. augustil kell 12.00 tähistatakse 30 aasta möödumist 1979. a Balti apellist konverentsiga Okupatsioonide muuseumis. 23. augustil 1979 andsid 45 Eesti, Läti ja Leedu kodanikku välja Balti apelli - märgukirja, millega nõuti Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle salajaste lisaprotokollide avalikustamist. Kiri oli suunatud ÜRO peasekretärile ning NSV Liidu, Saksamaa LV, Saksa DV ja Atlandi hartale alla kirjutanud riikide valitsustele. Eestist allkirjastasid apelli Mart Niklus, Endel Ratas, Enn Tarto ja Erik Udam.

   

 

 • 23. augustil kell 15 avatakse Brüsselis Mini-Euroopa teemapargis vähemalt 600 meetri pikkune Euroopa kett ning Eesti, Läti ja Leedu mini-mudeleid ühendav sümboolne nukkudest Balti kett, mille valmistasid Eesti Riikliku Nukuteatri meistrid. Üritusel lauldakse kolmes keeles laulu "Ärgake, Baltimaad." Osalevad Euroopa eestlaste ühendkoor Beene, Belgia lätlaste koor ning folkansambel Ro:toro Eestist. Balti keti pidustused toimuvad Tallinna, Riia ja Vilniuse linnapeade eestvedamisel. Lisainfo: allan.alakyla@tallinnlv.ee.

 

 • 23. augustil kell 19.00 toimub Tallinnas Noblessneri valukojas Lera Auerbachi Vene reekviemi ettekanne. Reekviemi tekst on sulam palvetest ja represseeritud Vene poeetide tekstidest. Nargen Festival on heliteose oma 2009. aasta kavasse võtnud tähistamaks üle-euroopalist stalinismi- ja natsismiohvrite mälestuspäeva ja meenutamaks Balti ketti, millest möödub sel päeval 20 aastat. Loe lähemalt.

 

 • 23. augustil avatakse Lilli piiripunkti lähistel Balti keti mälestusmärk, toimub pidulik kontsert ja rahvapidu, mille korraldavad koostöös Karksi vald ja Läti Nauksene vald. Mälestusmärgi autor on Läti kohalik skulptor Andris Dunkurs. Lisainfo: Karksi vald, Leo Liiber. Loe lähemalt.

 

 • 23. augustil 2009 toimub iga-aastane MRP meenutusüritus Hirvepargis. 

 

 • 23. augustil kell 16.00 kutsub Leedu noorteühendus Inglismaal kõiki leedulasi, lätlasi ja eestlasi tähistama Balti keti 20. aastapäeva Hyde Parkis toimuva üritusega. Plaanis on ulatada üksteisele käsi nagu 20 aastat tagasi, pidada piknikku, nautida rahvustoite ja -mänge. Lisainfo: Laurynas Baublys, tel 07828687695, e-post valdyba@jkljs.org

 

 • 23. augustil toimub Washingtonis, USAs, Ühendatud Balti-Ameerika Rahvuskomitee korraldusel poolepäevane Balti keti meenutusüritus. Loe lähemalt

   

    

 • Septembris toimub Tallinna Ärkamisaja festival, mis on tänavu pühendatud Balti ketile.Saab näha Eestis, Lätis, Leedus ja mujal valminud Balti keti teemalisi dokumentaalfilme. Festivali raames esilinastub ka Tallinna linnavalitsuse toel valminud dokumentaalfilm Balti loorberid". (režissöör Toomas Lepp, stsenarist on Mati Talvik). Loovmeeskond on kutsunud avalikkust jagama nendega ja tulevaste vaatajatega oma mälestusi sellest kahekümne aasta tagusest sündmusest. Lisainfo: Tallinna linnavalitsus, kultuuriväärtuste amet

 

 • 8. septembril 2009 toimub Prantsusmaa Senatis pärastlõunaseminar, fotonäitus ja filmilinastus. Lisainfo: Kersti Kirs (Kersti.Kirs@mfa.ee ), EV kultuuriatašee Pariisis.

 

 • Septembris 2009 toimub Gdanskis Külma sõja teemaline rahvusvaheline noorteüritus. Lisainfo: Jaan Tamm (jaan@muinsuskaitse.ee), Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees.

 

 • 17.-18. septembril 2009 korraldab Välispoliitika Instituut lähiajaloo konverentsi "Aus ajalugu - alus demokraatiale", mille keskmes on Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokolli avalikustamise ja õigustühiseks kuulutamise eest peetud võitlus. Lisainfo: Andres Kasekamp, Välispoliitika Instituut.