ENEELVLT
     
 

Ar Baltijas Ceļu un Dainu skapi varēja iepazīties 52 000 izstādes apmeklētāju Korejā

Ar UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļauto Dainu skapi un dokumentārā mantojuma liecībām par akciju Baltijas Ceļš digitālā ekspozīcijā varēja iepazīties aptuveni 52 000 starptautiskās Arhīvu kultūras izstādes apmeklētāju. Izstāde notika Korejā, no 1. – 6. jūnijam, un abas minētās Latvijas dokumentārā mantojuma vērtības tika digitāli eksponētas vienā no apmeklētākajām izstādes hallēm, kas bija veltīta UNESCO programmai „Pasaules atmiņa”.

Dainu skapis un dokumentārā mantojuma liecības par akciju Baltijas Ceļš Arhīvu kultūras izstādē Korejā tika izstādītas kopā ar aptuveni 100 citām UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļautajām nominācijām, tajā skaitā – Gūtenberga Bībeli, Brāmsa mūzikas kolekcijām, Andersena pasakām u.c.

"Arhīvu kultūras izstāde ir viens no vērienīgākajiem notikumiem arhīvu pasaulē, un šī gada fokuss uz UNESCO programmu „Pasaules atmiņa” nenoliedzami apliecina šīs programmas nozīmību un lomu pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanā, apzināšanā, izpētē un popularizēšanā. Iespēja arī Latvijas dokumentārā mantojuma vērtības eksponēt šajā izstādē ir apliecinājums Latvijas mantojuma un pieredzes svarīgumam pasaules atmiņas un cilvēces mantojuma kontekstā, kā arī atzinība Latvijas aktīvajam darbam dokumentārā mantojuma saglabāšanas jomā starptautiski. Dalība šajā izstādē veicinās Latvijas dokumentārā mantojuma atpazīstamību un novērtējumu, kā arī dos ieguldījumu tā saglabāšanas un izpētes sekmēšanai kā avotu kultūras pašapziņas stiprināšanai,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

Liecības par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļautajiem dokumentārā mantojuma meistardarbiem starptautiskajā Arhīvu kultūras izstādē (International Archival Culture Exhibition 2010) vienkopus tika eksponētas pirmoreiz. Latviju pārstāvošo nomināciju – Dainu skapja un akcijas Baltijas Ceļš eksponēšanu šajā vērienīgajā izstādē koordinēja UNESCO Latvijas Nacionālās komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Tautas frontes muzeju un Latvijas Folkloras krātuvi.

UNESCO programma „Pasaules atmiņa” dibināta 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Programma tiecas apzināt šo mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt to plaši pieejamu un atpazīstamu. Lai veicinātu šī mantojuma saglabāšanu, pareizu aizsardzību, daudzpusīgu izzināšanu un novērtējumu, 1995. gadā programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros dibināts starptautisks reģistrs, kurā tiek iekļautas visai pasaulei nozīmīgas dokumentāra rakstura liecības.

UNESCO LNK sadarbībā ar Latvijas atmiņas institūcijām izveidoja UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo reģistru, un 2009. gadā tajā iekļautas pirmās četras nominācijas, bet 2010. gada sākumā izveidota informatīva mājas lapa.

Vairāk informācijas par Arhīvu kultūras izstādi Korejā un UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” halli šeit. Izstādes katalogu un video skatīt šeit.

 

Akcijas Baltijas Ceļš dokumentārais mantojums iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā

UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskā ekspertu padome apstiprinājusi akcijas Baltijas Ceļš dokumentārā mantojuma iekļaušanu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.

Baltijas valstu kopīgi sagatavotā nominācija „Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības” UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram tika iesniegta 2008. gadā, un tajā apkopota virkne materiālu, kas liecina par 1989. gada 23. augusta notikumiem Baltijā – dokumenti, fotogrāfijas, video un citas dokumentāras liecības, kas stāsta par šīs akcijas sagatavošanu, norisi un rezultātiem.

UNESCO ekspertu padomes sanāksmē, kas notiek no 29. līdz 31. jūlijam Bridžtaunā, Barbadosā, piedalās arī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) prezidents, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks.

„Akcijas Baltijas Ceļš dokumentārā mantojuma iekļaušana UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā ir apliecinājums tam, ka pasaules līmenī šis fenomens – triju valstu spēja apvienoties masveidīgā, bet miermīlīgā akcijā, lai paustu savu nostāju un sasniegtu mērķi – neatkarību no padomju varas, ir atzīts par kaut ko ļoti īpašu. Starptautiskā sabiedrība ir apliecinājusi šīs akcijas nozīmi un ietekmi ne tikai uz nākotni un attīstību Baltijas valstīs, bet visā pasaulē. Kā zināms, tieši pēc akcijas Baltijas valstīs krita Berlīnes mūris, notika Samta revolūcija Čehijā – Austrumeiropa atbrīvojās no uzspiestā režīma, turklāt miermīlīgi,” stāsta Andris Vilks.

„Pasaules atmiņa” ir viena no UNESCO komunikācijas un informācijas programmām, kas izveidota ar mērķi saglabāt nozīmīgāko pasaules dokumentāro mantojumu. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā no Latvijas jau ir viena nominācija. 2001. gadā tajā tika iekļauts Dainu skapis. Starptautiskais UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” reģistrs ir veidots uz UNESCO Pasaules mantojuma saraksta bāzes, tikai tajā tiek apkopoti pārvietojami dokumentārā mantojuma objekti, kas arī ir vēstures pieminekļi un kultūras mantojuma daļa. Programmas galvenais uzdevums ir, veicinot šī mantojuma aizsardzību, izziņu, popularizēšanu un pieejamību visplašākajai sabiedrībai, nodrošināt cilvēces atmiņas saglabāšanu, pārmantošanu un apziņu visā pasaulē.

UNESCO LNK pauž gandarījumu, ka šis starptautiskās UNESCO ekspertu padomes lēmums pieņemts tieši šogad, kad aprit 20 gadi kopš akcijas Baltijas Ceļš norises, tādējādi pastiprinot visaugstāko pasaules atzinību šim notikumam.

Papildus informācija: Anita Vaivade, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija,
anita@unesco.lv;
Danguole Reikaite, UNESCO Lietuvas Nacionālā komisija,
danguoler@unesco.lt;
Margit Siim, UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija,
margit.siim@unesco.ee

Skolēnu mākslas darbu izstādes atklāšana Latvijas Okupācijas muzejā

16. novembrī plkst. 16.00 Latvijas Okupācijas muzejā notiks svētku pasākums jauniešiem un izstādes „Baltijas Ceļš toreiz un tagad” atklāšana.
Izstādē muzeja skatlogā un vestibilā būs aplūkojami žūrijas izvirzīti skolēnu mākslas darbi, kas piedalījušies bērnu un jauniešu centra „IK Auseklis” rīkotā konkursā. Konkursā ar saviem zīmējumiem, gleznojumiem, kolāžām un telpiskajiem darbiem piedalās trīs Baltijas valstu pirmsskolas, skolu un interešu izglītības iestāžu audzēkņi. Darbi veltīti divām tēmām:
 Baltijas Ceļš (1989. gada. 23. augusts);
 Baltijas vienotības skrējiens „Sirdspuksti Baltijai” (2009. gada 22.-23. augusts).
16. novembrī Okupācijas muzejā tiks apbalvoti konkursa uzvarētāji.
Sīkāka informācija, kā arī konkursa nolikums pieejams: www.e-skola.lv vai www.ikauseklis.lv
Kontaktpersona: Dace Rieksta, 26207552, drieksta@inbox.lv, bjcauseklis@riga.lv