ENEELVLT
     
 

EESTI, LÄTI JA LEEDU ÜHINE KANDETAOTLUS UNESCO MAAILMA MÄLU REGISTRISSE

UNESCO Maailma mälu programmi raames loodud Maailma mälu register on rahvusvahelise tähtsusega dokumendipärandi nimekiri. Registrisse kantud dokumendipärand vastab UNESCO valikukriteeriumidele ja omab väljapaistvat ülemaailmset väärtust. 2009.a juuli seisuga on selles registris 193 kannet.

Eesti, Läti ja Leedu esitasid 2008.a UNESCO Maailma mälu registrisse valiku kõige esinduslikumaid Balti ketiga seotud dokumente, mis on hoiul Eesti Rahvusarhiivis, Läti Rahvarinde muuseumis ja Leedu Riiklikus Keskarhiivis. Balti keti dokumendipärand kanti Maailma mälu registrisse 2009.a 30. juulil.

Kandetaotluse ettevalmistamise idee hakkas idanema 2003.a Gdanskis, UNESCO Maailma mälu programmi regionaalsel nõupidamisel, kuhu olid kogunenud Läänemere riikide esindajad. Leedu esindajad tegid Eestile ja Lätile ettepaneku valmistada ette ühine taotlus ja esitada Balti ketti puudutav dokumendipärand UNESCO Maailma mälu registrisse. Regionaalne koostöö algas 2005. aastal, kui Eesti, Läti ja Leedu eksperdid alustasid taotluse ettevalmistamist ja pidasid nõu Poola ja Saksa kolleegidega.

Balti töögruppi kuulunud inimesed esindasid kolme riigi rahvusarhiive, rahvusraamatukogusid, kultuuriministeeriume, maailma mälu programmi rahvuslikke komiteesid, UNESCO rahvuslikke komisjone, Läti Rahvarinde muuseumit ja Eesti Okupatsioonide muuseumit. Eriline tänu kandetaotluse ettevalmistamisel tehtud töö eest kuulub järgmistele inimestele: Dr Česlovas Laurinavičius, Dr Vladas Sirutavičius, Loreta Čaplinskienė, Inga Vizgirdienė, Angonita Rupšytė, Asta Dirmaitė ja Danguolė Reikaitė Leedust; Mari Siiner, Dr Indrek Jürjo, Ivi Tomingas, Heiki Ahonen, Dr Olaf Mertelsmann, Doris Kareva, Margit Siim ja Kerli Gutman Eestist; Andris Vilks, Meldra Usenko, Aldis Pūtelis, Andrejs Vasiļjevs, Uldis Straujums, Inta Rudzīte, Valdis Muktupāvels, Rolands Ozols ja Anita Vaivade Lätist; professor Wojciech Falkowski, Wladyslaw Stepniak ja Tomasz Komarowski Poolast ning Christine M. Merkel Saksamaalt. Balti riikide UNESCO rahvuslikud komisjonid on tänulikud ka Abdelaziz Abidile ja Joie Springerile UNESCO sekretariaadist taotluse vormistuslikku külge puudutavate nõuannete eest.