ENEELVLT
     
 

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ketina skelbti šioje svetainėje (www.balticway.net) 1989 m. rugpjūčio 23 d. akcijos Baltijos kelias dalyvių atsiminimus, nuotraukas.

Jūsų atsiminimai raštu turėtų tilpti viename psl., ir juos galėtų iliustruoti 1–3 nuotraukos.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, pasilieka teisę spręsti, kuriuos atsiminimus ir kurias nuotraukas skelbti šioje svetainėje. Į interneto svetainę neįdėti Jūsų atsiųsti tekstai ir/arba nuotraukos niekur kitur nebus panaudoti, tačiau bus saugomi Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate (Šv. Jono g. 11, 01123 Vilnius).

Jūsų atsiminimų laukiame el. p. adresu margarita(at)unesco.lt

Raymond (Raimonds) Lasmanis iš Vašingtono Gamtos išteklių valstybės departamento, atsiuntęs nuotraukas 2009 m. rugpjūčio 21 d., atsimena: “ Dalyvavau gyvojoje grandinėje prie Lenino paminklo Rygoje. Vėliau visi nuėjome prie Laisvės statulos pareikšti savo solidarumo ir pasiklausyti patriotinių kalbų (1989 m. rugpjūčio 23 d nuotraukos: Žvelgiame į šiaurę; Mitingas ir gėlių puokštės; Protestas).Kaunietė Violeta Minkevičienė atsimena (2009 08 26):
"Tą atmintiną rugpjūčio 23 pajudėję iš namų dviem mašinom, įstrigom kamščiuose dar neišvažiavę iš Kauno. Vėliau mašinos pasimetė ir kiek pamenam viena įstrigo kažkur tarp Jonavos ir Ukmergės, o kita, tikrai prie Deltuvos. Taigi ne visiem pavyko pasiekti Baltijos kelio pagrindinę trasą. Išmušus 19 valandai teko sustoti ir susikibti rankomis ten, kur buvome. Labai norėtume susisiekti su nepažįstamuoju operatoriumi, į kurio juostą greičiausiai papuolėme ir mes, su savo vėliava, plakatu ir pas mus svečiuose buvusia rytų vokiečio Lothar Semlin iš Berinburgo šeima. Vėliau jie rašė, kad kovos už laisvę jausmą pirma patyrė Lietuvoje, o po to visa tai pergyveno antrą kartą Vokietijų susijungimo metu".Milda Mendelevičiūtė atsiuntė keletą akimirkų iš Baltijos kelio prie Maišiagalos. “Tuo metu man dar nebuvo aštuonerių, taigi mažai ką atsimenu. Kaip pasakoja mama, važiavome prie šio Vilniaus rajono miestelio, kadangi manėme, kad tame kelio ruože bus mažiau žmonių. Taip iš tiesų ir nutiko — kaip matyti vienoje nuotraukoje, reikėjo gerokai įtempti rankas, kad pasiektume vienas kitą... Nuotraukos liudija, kad Baltijos kelyje dalyvavo tikrai nemažai vaikų. Atvažiavome gana anksti — iš pradžių buvome tik du automobiliai— taigi prieš stojant į gyvąją grandį dar spėjome su mama pievoje pagauti žiogą :) Nuotraukų autoriai — mano tėtis Rimantas Mendelevičius ir dėdė Gediminas Rastenis”.
Ramutė Čepliauskienė pasidalijo savo prisiminimais:

Tolima 1989 metų vasara. Atrodo, visa Lietuva važiuoja į Rytus - mašina paskui mašiną, ir jokių eismo įvykių! Ir mes (11 kauniečių) kartu patraukėme kelio Vilnius - Panevėžys link. Mūsų susibūrimo vieta - 108 kilometras. Oras buvo palankus, švietė saulė, visi žmonės pakylėti, gerai nusiteikę.

Artėjant 19 valandai visi sustojome į grandinę, susiėmėme rankomis, iškėlėm jas ir vis žvilgčiojome į mėlyną dangų, laukdami lėktuvo, kuris pabers gėles žuvusiems ir tremtiniams atminti. Nepakartojamos akimirkos!!! Pridedame nuotrauką, joje iš dešinės į kairę: Aldona Žymontaitė (1928) - 1941 m. tremtinė, mokytoja, Šviesė Čepliauskaitė (1969) - pianistė (tuomet studentė), Aušra Minalgaitė (1975 - 2011) - informatikė (tuomet moksleivė), Jūratė Minalgienė (1937) - inžinierė, UAB „Hibridas" direktorė, Ramutė Čepliauskienė (1938) - gydytoja-odontologė, Nijolė Pavalkienė (1935) - inžinierė, Stasė Sideravičienė (1920-2004) - mokytoja, Lidija Mickūnienė (1938) - Kauno Politechnikumo dėstytoja, Rūta Mickūnaitė - Mickienė (1969) - grafikė-dizainerė (tuomet studentė), Stasys Mickūnas (1937) - KPI Radiotechnikos fakulteto dekanas. Fotografavo dr. Vytautas Čepliauskas (1933-2011) - tremtinys, rašytojas, chorvedys, Kauno J. Naujalio meno mokyklos mokytojas.“