ENEELVLT
     
 

Latvijos nacionalinė UNESCO komisija angliškai ir latviškai virtualia kalba pristato Baltijos kelio akciją.

Virtuali Latvijos Užsienio reikalų ministerijos foto paroda.
Keliaujanti foto paroda Pasaulį sujaudinęs Baltijos kelias 2009 m. rugpjūčio mėn. buvo eksponuota 
Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, o rugsėjo mėn. Paryžiuje, Prancūzijos Senate. Parodoje demonstruojamos nuotraukos ir dokumentai liudija trijų Baltijos šalių akciją Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje bei pasaulyje. Parodos koordinatorius – latvių fotografas Ilmars Znotins.

Lankstukas apie Baltijos kelio nominaciją
Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sukūrė ir išleido lankstuką apie UNESCO programai Pasaulio atmintis 2008 m. pateiktą paraišką Baltijos kelias – žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan. Tvirtas Estijos, Latvijos ir Lietuvos ketinimas, kad 1989 m. Baltijos kelio akcija patektų į Tarptautinį registrą Pasaulio atmintis, 2009 m. liepos 30 d. virto realybe.
Lankstukai išleisti estų-latvių-lietuvių ir anglų-prancūzų-rusų kalbomis.

Baltijos kelias ir mokykla: kad atmintis būtų gyva
2009 m. birželio mėn. Rygoje prasidėjo projektas Baltijos kelias ir mokykla: kad atmintis būtų gyva, kurio tikslas - išanalizuoti kaip vidurinėse mokyklose supažindinama su 1989 m. Baltijos kelio akcija. Latvijos, Estijos bei Lietuvos mokytojai studijavo vadovėlius, išleistus nuo 1989 m. Metodinė medžiaga mokytojams bus apibendrinta 2010 m. vasarą, kai bandomoji pamokų apie Baltijos kelio akciją dėstymo programa bus išbandyta Latvijos vidurinėse mokyklose 2009 – 2010 mokslo metais. Trumpos rekomendacijos pateikiamos anglų kalba. Projektą organizavo Latvijos okupacijos muziejus kartu su Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionalinėmis UNESCO komisijomis. Išsamiau informuoja Zane Paula – Pavula (Latvijos nacionalinė UNESCO komisija)
zane@unesco.lv ir Danute Dura (Latvijos okupacijos muziejus) danute@omf.lv