ENEELVLT
     
 

UNESCO Latvijas Nacionālās komisija sagatavojusi prezentāciju "Baltijas ceļš 1989-2009"
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir izstrādājusi prezentāciju par Baltijas Ceļu - tā vēsturi, norisi un dokumentāro mantojumu.
Prezentācijas ir sagatavotas angļu un latviešu valodā. Jebkurš var lietot šo prezentāciju pasākumos, kas saistīti ar Baltijas Ceļa divdesmitgades atzīmēšanu!
http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1249034319.html

Ceļojoša fotoizstāde „The Baltic Way that moved the world”
Izstādē apkopotas foto un dokumentu liecības par „Baltijas ceļa” norisi Baltijas valstīs, kā arī citviet pasaulē. Izstādes kurators ir fotogrāfs Ilmārs Znotiņš, un izstādē izmantotas dažādu Baltijas valstu forogrāfu fotogrāfijas.
Izstādi organizēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. Iztsāde bija skatāma Ārlietu ministrijas 1.stāva foajē, kā arī 8.septembrī ekspozīcija tiks izstādīta seminārā „Baltijas ceļš: trīs valstis roku rokā. Igaunija, Latvija, Lietuva. 1989-2009” Francijas Senātā, Parīzē. No
11. septembra līdz 2. oktobrim izstāde atradīsies Francijas asociācijas Le Pont-Neuf galerijā Parīzē (31, rue du Pont Neuf, 75001 PARIS).
http://www.mfa.gov.lv/

Buklets “Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”
Buklets veltīts Baltijas valstu kopīgi sagatavotajai nominācijai „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”, kas 2009.gadā tika iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajam reģistram. Bukletu sagatavoja Lietuvas, Latvijas un Igaunijas UNESCO nacionālās komisijas, un tas ir pieejams latviešu-lietuviešu-igauņu un krievu-franču-angļu valodās.
http://www.unesco.lv/lat/index/news/all_news/news1244466262.html

Projekts „Baltijas ceļš un skolas: dzīvā piemiņā"
Projekts tika uzsākts 2009.gada jūnijā, kad tika veikts pētījums par akcijas „Baltijas ceļš” atspoguļojumu trīs Baltijas valstu mācību grāmatās, kas izdotas kopš 1989. gada. Projekta mērķauditorija ir Baltijas valstu vēsturnieki un vēstures skolotāji.
15.jūlijā Rīgā notika projektā iesaistīto Baltijas valstu pētnieku tikšanās, bet 22.jūlijā Rīgā tika organizēta sanāksme pētniekiem kopā ar skolotājiem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Projekta rezultātā līdz 2009.gada beigām tiks izstrādāts metodiskais materiāls ar rekomendācijām skolotājiem par akcijas „Baltijas ceļš” iekļaušanu mācību programmās un skolas pasākumos, un tas tiks izmēģināts Latvijas skolās 2009./2010. mācību gada laikā, lai 2010.gada vasarā materiāla gala versiju tulkotu angļu valodā.

Projektu organizē Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisiju.
Kontaktpersonas: Zane Paula- Pāvula, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija,  67325109 ,
zane@unesco.lv vai Danute Dūra, Latvijas Okupācijas muzejs,  67..., danute@omf.lv

INTERESANTI PAR BALTIJAS CEĻU

Ar īpašu interneta vietni atzīmē dzelzs priekškara krišanu.
Atzīmējot 20. gadadienu kopš dzelzs priekškara krišanas, Eiropas Komisija izveidojusi īpašu interneta vietni
www.europa1989-2009.eu. Tajā iespējams skaņās un attēlos atskatīties uz notikumiem, kas pirms 20 gadiem deva starta šāvienu Centrāl- un Austrumeiropas valstu ceļam uz Eiropas Savienību (ES).
Projekta ietvaros izdots arī īpašs CD "Sound of Revolution" ("Revolūcijas skaņa") jeb dzelzs priekškara krišanas skaņu celiņš – 20 dziesmas no valstīm, kur pirms 20 gadiem sabruka komunistiskā iekārta. Latviju izlasē pārstāv Līvu "Dzimtā valoda" un Ievas Akurāteres "Manai tautai", tāpat tajā iekļauta Baltijas ceļa himna "Atmostas Baltija".
Visas dziesmas jau tagad iespējams noklausīties
www.europa1989-2009.eu, un paredzams, ka, sākot ar septembri, tās būs iespējams arī lejupielādēt. Tāpat interneta vietnē iespējams iegūt ziņas par nozīmīgākajiem notikumiem, kas katrā no valstīm 80.gadu beigās un 90.sākumā lika pamatus to ceļam uz ES.
Mājas lapā atrodamajā kalendārā – to paredzēts pastāvīgi aktualizēt – atrodamas ziņas par demokrātisko pārmaiņu sākuma 20.gadadienai veltītiem pasākumiem visā Eiropā.

Ojārs Kalniņš „Where there’s a Wall, there’s a Way”
Raksts mājas lapas „1989-2009 Europe, Whole and Free” sadaļā „Your memories”
Vairāk:
http://www.europe.org.uk/1989/memories/view/-/id/4/

Sandra Kalniete „Baltijas ceļš piepildīts”:
„Trīs tautas kustības prata īstenot Latvijas pirmā ārlietu ministra Zigfrīda Meierovica Baltijas Antantes ideju. Turpmāk ikviena nozīmīga rīcība vai lēmums tika saskaņoti. Par šīs saskaņas augstāko izpausmi kļuva Baltijas asambleja, kas pirmoreiz sanāca Tallinā 1989.gada 14. un 15. maijā. Asambleja pieņēma Deklarāciju par Baltijas nāciju tiesībām, Deklarāciju par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ekonomisko neatkarību, Rezolūciju par staļinisma noziegumiem un Aicinājumu Eiropas drošības un sadarbības konferences valstu vadītājiem, ANO ģenerālsekretāram un PSRS Augstākās Padomes prezidija priekšsēdētājam. [..] Asamblejā radītā Baltijas padome ar pasauli turpmāk runāja mūsu triju tautu vārdā. Kopumā līdz neatkarības atjaunošanai notika septiņas Baltijas padomes sēdes. Tā bija Baltijas padome, kas aicināja 23.augustā veidot Baltijas ceļu, lai ar šo pasaulē nepieredzēto akciju atgādinātu, ka Baltijas valstis vēl arvien ir pirms 50 gadiem noslēgtā Ribentropa—Molotova pakta upuri”
Vairāk:
http://vip.latnet.lv/lpra/atmoda_kalniete.htm

Ivars Godmanis „Par LTF Domes valdes 31.maija Aicinājumu.”
Atmoda. 1989., 24.jūlijā, 2.lpp.
Vairāk:
www.historia.lv/alfabets/L/la/ltf/prese/1989.07.24.godmanis.htm