ENEELVLT
     
 

 

Eesti, Läti ja Leedu ühine kandetaotlus "Balti kett - kolme riigi vabadusepüüdlusi ühendav inimkett" on inglisekeelne. Kandetaotluse tekstiga saab tutvuda käesoleva kodulehe inglisekeelses menüüs.