ENEELVLT
     
 

VIDEO DOKUMENTI:

Ziņu izlaidums "Eesti Kroonika" (Igaunijas Hronika) No. 18, 1989. - "Baltijas ceļš"

Dokuments glabājas Igaunijas Nacionālajos arhīvos, J. Liivi 4, 50409 Tartu, Igaunija

Lietuvas Televīzijas (LTV) ziņu pārraides programma Panorāma, 1989.gada 23.augusts, Viļņa, Lietuva

Dokuments glabājas Lietuvas Centrālajā valsts arhīvā, O.Milašiaus g. 21, LT-10102 Viļņa, Lietuva