ENEELVLT
     
 

Bendroje Estijos, Latvijos ir Lietuvos paraiškoje The Baltic Way – Human Chain Linking Three States in Their Drive for Freedom (Baltijos kelias: žmonių grandinė, sujungusi tris valstybes laisvės vardan) registrui Pasaulio atmintis buvo pateikti žemiau išvardinti Latvijos rašytiniai dokumentai:

 

Baltijos tarybos Parnu komunikatas. 1989 m. liepos 15 d., Parnu, Estija;

 

Baltijos tarybos Cesio komunikatas. 1989 m. rugpjūčio 12 d., Cesis, Latvija;

 

Estijos liaudies fronto Rahvarine faksu perduotas pranešimas „Baltijos kelias".1989 m. rugpjūčio 17 d.;

 

Kreipimasis į Latvijos TSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotoją Alfredą Čepanį. 1989 m. rugpjūčio 8 d.;


Kreipimasis į Latvijos TSR Valstybinio Radijo ir televizijos komiteto vadovo pavaduotoją Imantą Rakinsą. 1989 m. rugpjūčio 8 d.;


Skelbimas laikraštyje „Rīgas Viļņi“. 1989 m. rugpjūčio 16 d.
Šių dokumentų originalus rasite:

Vecpilsētas 13/15, LV-1050 Riga, Latvia
Meldra Usenko, direktorė

Tel. +371 6722 4502; el.p. ltfmuz@mail.eunet.lv