ENEELVLT
     
  RAKSTĪTIE DOKUMENTI:

Baltijas padomes komunikē Pērnavā, 1989.gada 15.jūlijā, Pērnava, Igaunija;

Baltijas padomes komunikē Cēsīs, 1989.gada 12.augustā, Cēsis, Latvija;

Faksa izdruka „Baltijas ceļš", 1989.gada 17.augustā;

Iesniegums Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam Alfrēdam Čepānim, Nr.02-679, 1989. gada 8.augusts, Rīga, Latvija;

Iesniegums Latvijas PSR Valsts radioraidījumu un televīzijas komitejas priekšsēdētāja vietniekam Imantam Rākinam, Nr.02-680, 1989. gada 8.augusts, Rīga, Latvija;

Paziņojums laikrakstam „Rīgas Viļņi", Nr. 02-700, 1989.gada 16.augusts, Rīga, Latvija.

 

Dokumenti glabājas

Latvijas Tautas frontes muzejā

Vecpilsētas iela 13/15, LV-1050 Rīga, Latvija

Meldra Usenko, direktore

Tālrunis: +371 6722 4502; E-pasts: ltfmuz@mail.eunet.lv